JetComp Films

Verander uw verpakkingsontwerp snel en kosteneffectief in een prototype.
Een van de essentiële stappen bij het perfectioneren van het ontwerpproces van verpakkingen is om van uw artistieke visie een tastbaar object te maken, of het nu gaat om een doos, tas, zak of een ander soort verpakking. Door een prototype van een pakket te ontwikkelen, kunt u echt profiteren van uw creatieve kant. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
More info available on the JetComp website. Click here.

Corporate design-afdelingen staan onder vuur, worden drastisch ingekrompen of volledig uitbesteed. Verpakkingsontwerp adviesbureaus zijn te veel verspreid en onder gedifferentieerd. Beide worden aanzienlijk uitgedaagd door steeds krappere begrotingen en dienstregelingen.

De meest succesvolle leiders en adviesbureaus voor bedrijfsontwerp hebben innovatie omarmd om hun waarde te onderbouwen, en hun ontwerpdenken toe te schrijven aan productontwikkeling van de volgende generatie.

Innovatiestatistieken bewijzen dat “speed to market” de sleutel is om “first mover advantage” te genereren en merksucces op lange termijn te bevorderen. Dientengevolge hebben zowel vooraanstaande eigenaars van CPG-merken als elite ontwerp / innovatie-adviesbureaus een snelle prototypering van verpakkingen tot stand gebracht.

Nederlands

De verpakkingsmarkt van vandaag evolueert nu sneller dan ooit. Bedrijven veranderen voortdurend om verschillende segmenten met hun merken te bereiken. De concurrentie dwingt u om nieuwe productverpakkingen voor de markt te ontwerpen en te testen of om bestaande versies voor seizoensgebonden, retro- of gelokaliseerde versies te vernieuwen. Snel op de markt komen is van cruciaal belang.
Wanneer u van het oorspronkelijke concept naar het definitieve marktonderzoek overschakelt, wordt de noodzaak van een on-demand oplossing voor prototyping van digitale pakketten essentieel. Het afdrukken van uw ontwerp op kantoorprinters is gewoon niet goed genoeg, maar het uitbesteden van het project kan honderden of zelfs duizenden euros kosten. Dus waar begin je? Wat is de beste oplossing?

Een handige en snelle oplossing

JetComp Films biedt een uitgebreide en gevarieerde reeks professionele ontwerpfilms voor digitale verpakkingen en labelmaterialen waarmee de ontwerper zijn grafische visie binnen het bedrijf eenvoudig, snel en kosteneffectief volledig kan conceptualiseren.
In combinatie met een grootformaat printer van Epson, Roland, Mimaki of Fujifilm heeft u nu volledige controle. Nieuwe ontwerpen kunnen in recordtijd intern worden gemaakt, getest, geoptimaliseerd en gevalideerd. Prototypes kunnen op aanvraag worden geproduceerd tegen een fractie van de prijs die het kost om uit te besteden.
Met een gemiddelde prijs van minder dan € 4,00 per vierkante voet (+/- 0.3 m2), stelt JetComp u in staat om een typisch € 400-model te produceren voor € 20 of minder materiaalkosten. Er is geen laminering of proces in meerdere stappen vereist. Als een extra voordeel is de uiteindelijke assemblage van uw prototype eenvoudiger dan ooit met onze online reeks montagevideo's. 

Niet alleen een prototypeoplossing, maar ook een testoplossing

Verhoog de productiviteit en ontwikkel een workflow met kleurenbeheer waarop u kunt rekenen met JetComp Films. Onze uitgebreide kleurengamma proofing en prototyping films stellen u in staat uw workflow te stroomlijnen terwijl u voldoet aan uw behoeften op het gebied van proofing en prototyping.

English

The packaging market of today is evolving faster than ever. Companies are constantly changing to reach different segments with their brands. The competition forces you to design and test new product packaging for the market or to renew existing versions for seasonal, retro or localized versions. Getting to the market quickly is crucial.
When you switch from the original concept to the definitive market research, the necessity of an on-demand solution for prototyping digital packages becomes essential. Printing your design on office printers is just not good enough, but outsourcing the project can cost hundreds or even thousands of euros. So where do you start? What is the best solution?

A convenient and quick solution

JetComp Films offers an extensive and diverse range of professional design films for digital packaging and label materials that allow the designer to fully conceptualize his graphic vision within the company, quickly, and cost-effectively.
In combination with a large format printer from Epson, Roland, Mimaki or Fujifilm you now have complete control. New designs can be created internally, tested, optimized and validated in record time. Prototypes can be produced on request at a fraction of the price it costs to outsource.
With an average price of less than € 4.00 per square foot, JetComp allows you to produce a typical € 400 model for € 20 or less material costs. No lamination or process in multiple steps is required. As an added benefit, the final assembly of your prototype is easier than ever with our online series of assembly videos.

Not only a prototype solution, but also a test solution

Increase productivity and develop a workflow with color management that you can count on with JetComp Films. Our extensive color gamut proofing and prototyping films enable you to streamline your workflow while meeting your proofing and prototyping needs.

Deutsch

Der Verpackungsmarkt von heute entwickelt sich schneller als je zuvor. Unternehmen verändern sich ständig, um mit ihren Marken unterschiedliche Segmente zu erreichen. Der Wettbewerb zwingt Sie, neue Produktverpackungen für den Markt zu entwerfen und zu testen oder bestehende Versionen für saisonale, Retro- oder lokalisierte Versionen zu erneuern. Schnell auf den Markt zu kommen ist entscheidend.
Wenn Sie vom ursprünglichen Konzept zur endgültigen Marktforschung wechseln, wird die Notwendigkeit einer On-Demand-Lösung für das Prototyping digitaler Pakete unverzichtbar. Das Drucken Ihres Designs auf Bürodruckern ist nicht gut genug, aber das Outsourcing des Projekts kann Hunderte oder sogar Tausende von Euro kosten. Also wo fängst du an? Was ist die beste Lösung?

Eine bequeme und schnelle Lösung

JetComp Films bietet ein umfangreiches und vielfältiges Angebot an professionellen Designfilmen für digitale Verpackungs- und Etikettenmaterialien, mit denen der Designer seine grafische Vision innerhalb des Unternehmens schnell und kostengünstig konzipieren kann.
In Kombination mit einem Großformatdrucker von Epson, Roland, Mimaki oder Fujifilm haben Sie jetzt die vollständige Kontrolle. Neue Designs können in Rekordzeit intern erstellt, getestet, optimiert und validiert werden. Prototypen können auf Anfrage zu einem Bruchteil des Outsourcing-Preises produziert werden.
Mit einem Durchschnittspreis von weniger als 4,00 € pro Quadratfuß (+/- 0.3 m2) können Sie mit JetComp ein typisches 400-Euro-Modell für 20 € oder weniger Materialkosten produzieren. Es ist keine Laminierung oder ein Prozess in mehreren Schritten erforderlich. Als zusätzlicher Vorteil ist die Endmontage Ihres Prototyps mit unserer Online-Serie von Montagevideos einfacher denn je.

Nicht nur eine Prototyplösung, sondern auch eine Testlösung

Steigern Sie die Produktivität und entwickeln Sie einen Workflow mit Farbmanagement, auf den Sie mit JetComp Films zählen können. Mit unseren umfangreichen Proofing- und Prototyping-Filmen für Farbskalen können Sie Ihren Workflow optimieren und gleichzeitig Ihre Anforderungen an das Proofing und Prototyping erfüllen.

JetComp heeft nu 2 medialijnen voor prototyping: voor water gedragen - en solvent/UV/latex inkten.

1. Films voor water gedragen inkten

JetComp heeft 6 van de meest populaire witte verpakkingsfolies genomen en deze geschikt gemaakt voor elke Epson SureColor, HP DesignJet of Canon ImageProGraf inkjetprinter met watergedragen inkten. Print nu direct op deze folies om op een snelle manier realistische prototypes te produceren op printers die u wellicht al heeft staan. Deze nieuwe folies zijn momenteel alleen beschikbaar in 24-inch formaat.

JetComp heeft de ontwikkeling van het verpakkingsontwerp en het prepress-proces op deze manier gestroomlijnd. De unieke mediastructuur van JetComp zorgt er voor dat deze dunne verpakkingsfolies feilloos door uw printer heen lopen.

Produceer al uw verpakkingsontwerpen gemaakt voor witte folie direct op inkjetprinters met watergedragen inkten en bespaar hierdoor tijd en geld tijdens het gehele ontwerpproces. 

Renderen in 3D? Nu heeft u een manier om de werkelijke uitvoer van uw ontwerpen fysiek te zien. Geef uw klant een prototype dat nauwkeurig lijkt op het eindproduct.

Met deze flexibele JetComp folies kunt u uw klanten nieuwe diensten aanbieden.. 

2. Films en karton voor solvent/UV/latex inkten

De JetComps Eco-Solvent-lijn is een uitgebreide en diverse variëteit aan professionele digitale verpakkingsmedia. 

Verkrijgbaar in witte, gemetalliseerde of transparante films, samen met etiketten en karton. Dit stelt ontwerpers of premedia in staat om snel, gemakkelijk en kosteneffectief verpakkingsafbeeldingen volledig te conceptualiseren.

In combinatie met een Eco-Solvent-printer van Epson, Roland, Mimaki of Fujifilm heeft u nu de volledige controle over het hele ontwerpontwikkelingsproces. Nieuwe ontwerpen kunnen in recordtijd intern worden gemaakt, getest, geoptimaliseerd en gevalideerd. 

Prototypes kunnen op aanvraag worden geproduceerd tegen een fractie van de kosten om uit te besteden met de kwaliteit die u verwacht.

[product_table id="41806"]

Overview available films

 • 8200: 1mil Clear PET Over-Lam Film
 • 8201: 1mil Matte PET Over-Lam Film
 • 8300: Gloss Heat Transfer Media
 • 8301: Matte Heat Transfer Media
 • 8410: 10pt C1S Board Stock
 • 8415: 15pt C1S Board Stock
 • 8501: 1mil Clear Poly Film
 • 8502: 2mil Clear Poly Film
 • 8503: 2mil White Cavitated Poly Film
 • 8504: 1.5mil Clear LPDE Film
 • 8505: 3mil White Foil Retort/Liqui-Pac Film
 • 8506: 2mil “Invisible” (PS) Label Film
 • 8507: 2mil PVC High Shrink Film
 • 8508: 2mil Metallized Poly Film
 • 8509: 2mil White Metallized Poly Film
 • 8510: 2mil White Poly Label
 • 8511: 3mil Clear Poly Pouch Film
 • 8512: 2mil Mirror Poly Label
 • 8513: 3mil White Poly Pouch Film
 • 8514: 2mil White PVC Shrink Film
 • 8515: 2mil White LDPE Freezer Bag Film
 • 8516: 3mil Dull Foil Retort/Liqui-Pac Film
 • 8517: 2mil PETG Shrink Film
 • 8518: 2.5mil HDPE Case Wrap Shrink Film
 • 8519: 3mil Bright Foil Retort/Liqui-Pac Film
 • 8520: 2mil White Polypropylene (OPP) Film 
 • 8527: 2mil Special Application PVC Shrink Film

GMG ColorCard voorbeelden

*Het aanbod is niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te verifiëren.

Disclaimer: bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst). De verwerking dient om contact op te nemen. U heeft recht op inzicht in de gegevensverwerking op basis van AVG. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen. Er is geen sprake van overdracht van deze verzamelde persoonlijke gegevens. Gegevens aan derden, voor zover deze openbaarmaking niet wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.