Tarieven

MacManiac hanteert voor alle voorkomende werkzaamheden een standaard uurtarief dat is vastgesteld op € 125,- p/uur excl. btw.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Toeslag
Indien werkzaamheden op uw verzoek ‘s-avonds, in het weekend of op feestdagen verzorgd dienen te worden kan een opslag worden berekend. Een en ander in nader overleg.

Korting
Middels het afsluiten van een Service Level Agreement of door het aanschaffen van een Strippenkaart waarmee op voorhand uren worden ingekocht kunnen aantrekkelijke kortingen worden verkregen op het standaard uurtarief.

Voorrijkosten
In het geval dat werkzaamheden op uw locatie worden uitgevoerd worden voorrijkosten in rekening gebracht op basis van de afstand tussen u en ons in Etten-Leur en vermenigvuldigd met een variabel tarief per kilometer, afhankelijk van de afstand, conform de volgende tabel:

AfstandTarief
≤ 20 km€ 1,25
≤ 50 km€ 1,10
≤ 100 km€ 0,90
≤ 200 km€ 0,80
≤ 300 km€ 0,75
≤ 400 km€ 0,70
> 400 km€ 0,65

Voor de juiste afstandbepaling geldt de snelste route heen en terug volgens Google Maps.

Tarieven exclusief btw – per 1-12-2017

Tijdregistratie en doorbelasting

Tijdregistratie
Wanneer wij voor u werkzaamheden verrichten registreren we de gewerkte tijd. Ongeacht of we nu bij u op locatie aan het werk zijn of dat de werkzaamheden juist op afstand worden uitgevoerd. Deze tijdregistraties worden opgespaard en periodiek doorbelast tegen een vast uurtarief. Een uur wordt daarbij verdeeld in 10 eenheden zodat werkzaamheden per 6 minuten kunnen worden geregistreerd. Dit voorkomt dat tijd wordt afgerond op halve of hele uren maar ook dat bij kortstondige acties van onze zijde juist geen doorbelasting plaatsvindt.

Periodieke doorbelasting achteraf
Geleverde diensten worden steeds gespecificeerd doorbelast tegen het geldende uurtarief. Kortdurende werkzaamheden die wij voor u verrichten worden gedurende een maand geregistreerd en aan het begin van de daaropvolgende maand gespecificeerd aan u doorbelast. Installatiediensten of andere (beheer)werkzaamheden uit te voeren op uw locatie die vier uur of meer beslaan, kunnen na te zijn uitgevoerd evenwel direct worden doorbelast. Tijd wordt in beginsel ten laste gebracht van uw SLA tijd-tegoed* en/of strippenkaart*, indien van toepassing.

* Met een SLA tijd-tegoed of strippenkaart geniet u aantrekkelijke kortingen op het standaard uurtarief.

Service Level Agreement

Wilt u MacManiac periodiek over de vloer voor preventief systeemonderhoud? Wilt u de garantie dat bij uitval van een werkstation of server u binnen enkele uren weer up&running bent? De hoogste prioriteit voor uw vragen en problemen op de helpdesk en/of korting op ons standaard uurtarief? Met het MacManiac Service Level Agreement (SLA) wordt op al deze punten én meer ingespeeld.

In een SLA is precies bepaald op welke diensten en tegen welke voorwaarden u recht heeft. Het MacManiac SLA is modulair van opzet zodat het naadloos aansluit op uw wensen en behoeften.

Het MacManiac Service Level Agreement bestaat uit de volgende modules:

* Eenheden van het SLA tijd-tegoed kunnen gedurende het gehele contractjaar worden verbruikt. Indien het tegoed van eenheden is opverbruikt worden service&support diensten naar keuze uitgevoerd via strippenkaart of nacalculatie. Niet verbruikte eenheden komen aan het einde van het contractjaar te vervallen

** Reiskosten zijn bij Periodiek Preventief Systeembeheer inbegrepen

Strippenkaarten

Voordelig vooraf uren inkopen
In aanvulling op het MacManiac Service Level Agreement biedt MacManiac tevens de strippenkaart waarmee u op voorhand voordelig uren inkoopt. De volgende strippenkaarten worden aangeboden:

  • Strippenkaart 100 eenheden (10 werkuren) € 1.150 (€ 115,-- p/uur)
  • Strippenkaart 200 eenheden (20 werkuren) € 2.200 (€ 110,-- p/uur)
  • Strippenkaart 300 eenheden (30 werkuren) € 3.225 (€ 107,50 p/uur)
  • Strippenkaart 400 eenheden (40 werkuren) € 4.200 (€ 105,-- p/uur)

Strippenkaarten kunnen zodra opverbruikt optioneel automatisch worden vernieuwd door een kaart met eenzelfde tegoed. Als u hier voor kiest volgt automatisch een factuur zodra de kaart is opverbruikt. Indien niet wordt gekozen voor automatische vernieuwing worden uren, zodra een strippenkaart is opverbruikt, tegen het normale geldende uurtarief in rekening gebracht, totdat er weer opnieuw een strippenkaart wordt aangeschaft.

Eenvoudig overzicht
Middels de maandelijkse specificatie houdt u inzicht in de verrichte werkzaamheden en de tijd die daaraan besteed is. Ook ziet u ten laste van welke strippenkaart(en) deze tijd is gebracht.

GMG ColorCard voorbeelden

*Het aanbod is niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te verifiëren.

Disclaimer: bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst). De verwerking dient om contact op te nemen. U heeft recht op inzicht in de gegevensverwerking op basis van AVG. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen. Er is geen sprake van overdracht van deze verzamelde persoonlijke gegevens. Gegevens aan derden, voor zover deze openbaarmaking niet wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.