Dagelijkse ondersteuning

Met een hecht team van vakkundige specialisten biedt MacManiac dagelijks hoogwaardige ondersteuning bij de meest uiteenlopende hard- en software problemen c.q. storingen en/of conflicten. Oók wordt met raad en daad bijgestaan bij alle voorkomende gebruikersvragen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Problemen, storingen of gewoon behoefte aan wat advies over bijvoorbeeld het configureren van een nieuw apparaat in uw netwerk, onze Helpdesk biedt de expertise en de hulp die u nodig heeft. Onze helpdeskmedewerkers hebben een uitgebreide kennis van het Mac OS en alle toonaangevende Mac-toepassingen, zodat de meeste problemen kunnen worden opgelost met een simpel telefoontje.

Installatie & implementatie

Een optimale performance van uw hard- en software investeringen wordt enkel verkregen indien de installatie hiervan en de implementatie in uw bestaande IT-infrastructuur, op alle aspecten correct wordt uitgevoerd. Dit vereist parate en up-to-date kennis die wordt opgebouwd door ervaring, scholing en het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen.

Indien u de installatie en implementatie van uw aangeschafte hard- en software door MacManiac laat uitvoeren dan bent u ervan verzekerd dat dit door een professional gebeurd zoals het hoort. Dat alles werkt en dat u na afronding direct aan de slag kunt. Het fundament is dan in orde en met periodiek preventief systeemonderhoud wordt bereikt dat de optimale performance behouden blijft.

Het door MacManiac laten verzorgen van installatie en implementatie strekt tot aanbeveling. Het is efficient, u bent snel operationeel en het kan veel irritatie voorkomen. 

Helpdesk support

Helpdesk
Problemen, storingen of gewoon behoefte aan wat advies over bijvoorbeeld het configureren van een nieuw apparaat in uw netwerk, onze helpdesk biedt de expertise en de hulp die u nodig heeft. Onze helpdesk-medewerkers hebben een uitgebreide kennis van het Mac OS en alle toonaangevende Mac-toepassingen, zodat de meeste problemen kunnen worden opgelost met een simpel telefoontje.

Remote support
Kan een probleem niet telefonisch worden opgelost dan stelt onze Remote Access software ons in staat de controle van uw werkstation of server over te nemen en op afstand als het ware over uw schouder mee te kijken naar wat er misgaat. Vervolgens is het dan mogelijk om op afstand instellingen te wijzigen of kleine installaties uit te voeren van bijvoorbeeld softwarepatches en bugfixes. Remote support, zoals we dat noemen, is een uiterst adequate manier van troubleshooting.

Onsite support
Kan een probleem ook niet via remote support worden opgelost dan komen we naar u toe. Sommige problemen zijn simpelweg niet op afstand op te lossen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van defecten waarbij onderdelen dienen te worden vervangen. En ook bij (colormanagement-gerelateerde) storingen in productie-workflows is een bezoek vaak het meest effectief ten einde een storing te verhelpen.

GMG/EPSON/ColorManagement-support
Als exclusief reseller van GMG Color voor Nederland en als EPSON Pro Focus Partner voorziet MacManiac uiteraard ook in professionele ondersteuning voor alle GMG Color producten, de EPSON Large Format Printers en in alles op het gebied van ColorManagement. We beschikken hiertoe over hoogopgeleide productspecialisten. Dezelfde supportmethoden, telefonische-, remote- en onsite-support worden gefaciliteerd.

Kosten
De kosten van helpdesk-support worden berekend op basis van tijdregistratie en uurtarief en worden maandelijks gespecificeerd doorberekend of ten laste gebracht van uw SLA-tijdtegoed of Strippenkaart.
Voor meer informatie, zie Tarieven.

Calamiteiten support

Werken binnen de kaders van gestelde deadlines. Dagelijkse kost voor veel bedrijven en zéker binnen de grafische sector. Calamiteiten komen per definitie ongelegen maar indien ze zich voordoen wilt u geholpen worden... en snel!

Daarover kunt u met MacManiac waterdichte afspraken maken, zoals: Gegarandeerd een technisch service engineeer uit de startblokken, vervangende apparatuur achter de hand en/of de garantie dat binnen een vooraf gedefinieerd tijdsbestek cruciale werkstations, servers en printsystemen, in geval van een storing, up&running zijn.

Uw accountmanager adviseert u graag over de mogelijkheden die het beste aansluiten op uw situatie en de eisen die u stelt.

Gegarandeerde uptime

Voor de meest cruciale werkstations en servers binnen uw organisatie biedt MacManiac functionele uptime garantie. Dit houdt in dat in geval van een storing, van welke aard dan ook, binnen vooraf gedefinieerde tijdsbestekken deze storingen zijn verholpen, dan wel dat tijdelijk vervangende apparatuur is geplaatst. 

Op deze manier bent u verzekerd dat de maximale downtime van werkstation(s) of server(s) niet verder beloopt dan het overeengekomen tijdsbestek en is uw continuïteit gewaarborgd.

Uw accountmanager adviseert u graag over de mogelijkheden die het beste aansluiten op uw situatie en de eisen die u stelt.

Periodiek systeembeheer

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw systeembeheer uit te besteden. Bijvoorbeeld omdat de expertise niet in huis is, of omdat het u aan de tijd ontbreekt. Of gewoon omdat het uw vak niet is en u liever uw computersystemen aan een geroutineerde professional toevertrouwt.

MacManiac biedt u alle mogelijkheden. Zo kunt u periodiek één van onze engineers laten komen om preventief onderhoud aan uw systemen te laten verrichten, waarbij lopende vragen en problemen kunnen worden behandeld.

Afhankelijk van uw organisatie kan de tijdsinterval per consult worden afgestemd, bijvoorbeeld twee keer per jaar, ieder kwartaal of zelfs op een vast(e) dag(deel) in de maand of week.

Bereikbaarheid

De helpdesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.45u tot 17.15u via het telefoonnummer +31 (0)76 5044044. Ook kunnen vragen 24 uur per dag via onze website of per email worden voorgelegd. Het emailadres hiervoor is: support@macmaniac.nl. Iedere medewerker van uw organisatie is bevoegd om onze helpdeskservice te gebruiken.

GMG ColorCard voorbeelden

*Het aanbod is niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te verifiëren.

Disclaimer: bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst). De verwerking dient om contact op te nemen. U heeft recht op inzicht in de gegevensverwerking op basis van AVG. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen. Er is geen sprake van overdracht van deze verzamelde persoonlijke gegevens. Gegevens aan derden, voor zover deze openbaarmaking niet wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.