Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ziflow Product Release: Juni 2019

De nieuwste productrelease van Ziflow is nu live. Hoogtepunten van deze release zijn onder meer: ​​nieuwe functionaliteit voor het delen van bewijsmateriaal, lay-out van tijdschriften, multi-select en proof-tagging, globaal zoeken, goedgekeurde fase overslaan, sjablonen toevoegen aan bestaande proofs en nog veel meer!

Proof Viewer: Proofs delen
In deze release hebben we de mogelijkheid toegevoegd om proofs direct vanuit de Proof Viewer te delen. Het voor de hand liggende voordeel is dat proofbeheerders niet langer worden teruggeleid naar het dashboard om deze actie te voltooien.

Het andere voordeel is dat u nu de gastrecensenten toestemming geeft om proofs te delen, indien nodig.

Proof Viewer: tijdschrift lay-out
De Proof Viewer ondersteunt nu de pagina lay-out van tijdschriften, samen met enkele en doorlopende pagina lay-outs. Dit is handig bij het bekijken van proefdrukken voor tijdschriften, brochures en boeken.

Aangepaste eigenschappen: Multi-Select en Tagging Proofs
We hebben een nieuwe aangepaste eigenschap voor meerdere selecties geïntroduceerd. Deze aangepaste eigenschap kan fungeren als standaard multiselectielijst of met enkele extra opties, waardoor u en uw team de mogelijkheid hebben om proefdrukken dynamisch te labelen.

Dashboard: globaal zoeken
Met deze release hebben we de eerste fase van onze globale zoekfunctie beschikbaar gemaakt. Je vindt de nieuwe zoekknop in de kop rechts bovenaan. In deze release kunt u een of meer frases opgeven en zoeken we alle velden, revisoren, aangepaste eigenschappen, enz. Van de nieuwste versies van een proef en geven die resultaten weer.

Bovendien kunt u ook zoeken op onze nieuwe aangepaste eigenschap voor meerdere selecties, die ook kan worden gebruikt om proefdrukken te labelen. In onze volgende release zullen we ook eerdere versies van een proef doorzoeken.

 

Proofs: berichten (e-mails)
In onze vorige release hebben we het gedeelte “Activiteit” op proefdrukken uitgebreid met een volledig controletraject van wijzigingen die aan een proef zijn aangebracht (afhankelijk van de editie). In deze release hebben we alle e-mails met betrekking tot dat bewijs opgenomen in een nieuwe sectie met de naam ‘Berichten’. Dit moet een aanvullende bevestiging bieden dat e-mails naar uw revisoren zijn verzonden.

Proof Viewer: toon het originele beeld
We hebben feedback ontvangen van klanten dat ze in sommige gevallen liever hadden dat de Proof Viewer de originele afbeelding liet zien in plaats van dat Ziflow deze omzet in een “bewijs”. Op basis van deze feedback introduceren we een nieuwe instelling die de Proof Viewer vertelt om in plaats daarvan de originele afbeelding weer te geven tot de opgegeven maximale bestandsgrootte.

Deze functie werkt voor JPG-, JPEG-, PNG- en BMP-afbeeldingsbestanden.

Geautomatiseerde workflow: sla ‘goedgekeurde’ fases over
Er zijn situaties waarin een team of groep die een proef heeft goedgekeurd eerder geen nieuwe versies hoeft te zien. Met een nieuwe workflow-functie die we hebben geïntroduceerd, kan een proof beheerder een fase instellen die moet worden overgeslagen als deze eerder is goedgekeurd.

Geautomatiseerde workflow: sjablonen toevoegen aan proefdrukken
Met deze release kunnen nu bewijsbeheerders een werkstroomsjabloon toevoegen aan een bestaand bewijs. Dit is uiterst handig als een ontwerper of studio de proef heeft gemaakt en een proefmanager vervolgens de juiste workflowsjabloon naderhand moet toepassen.

Dashboard: testbewijzen uitbreiden
We introduceren niet alleen een globale proof zoek-functie, maar we laten nu ook proof managers proefdrukken uitbreiden in de lijstweergave om de voortgang in meer detail te bekijken.

Als u Ziflow nog niet hebt geprobeerd, is er geen beter moment om de beste online proofing-oplossing van de branche te bekijken! Voor meer informatie contacteer Corné van der Velden: 076-5044044 of corné@macmaniac.nl.

GMG ColorCard voorbeelden

*Het aanbod is niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te verifiëren.

Disclaimer: bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst). De verwerking dient om contact op te nemen. U heeft recht op inzicht in de gegevensverwerking op basis van AVG. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen. Er is geen sprake van overdracht van deze verzamelde persoonlijke gegevens. Gegevens aan derden, voor zover deze openbaarmaking niet wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.